Chirurg NFZ Brzeziny

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY

SZPITAL POWIATOWY W BRZEZINACH

Specjalizacja: Chirurg
Adres: BRZEZINY, M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 6,WOJSKA POLSKIEGO 9 6,9, tel. +48 46 874 28 00
Stan pacjenta przypadek pilny
Liczba osób oczekujących 64
Średni czas oczekiwania 35
Liczba osób obsłużonych w miesiącu 61
Pierwszy wolny termin* 28.03.2019

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY

SZPITAL POWIATOWY W BRZEZINACH

Specjalizacja: Chirurg
Adres: BRZEZINY, M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 6,WOJSKA POLSKIEGO 9 6,9, tel. +48 46 874 28 00
Stan pacjenta przypadek stabilny
Liczba osób oczekujących 228
Średni czas oczekiwania 224
Liczba osób obsłużonych w miesiącu 20
Pierwszy wolny termin* 03.10.2019

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ

SZPITAL POWIATOWY W BRZEZINACH

Specjalizacja: Chirurg
Adres: BRZEZINY, M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 6,WOJSKA POLSKIEGO 9 6,9, tel. +48 46 874 23 09
Stan pacjenta przypadek pilny
Liczba osób oczekujących brak osób oczekujących
Średni czas oczekiwania 0
Liczba osób obsłużonych w miesiącu brak osób skreślonych
Pierwszy wolny termin* 21.02.2019

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ

SZPITAL POWIATOWY W BRZEZINACH

Specjalizacja: Chirurg
Adres: BRZEZINY, M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 6,WOJSKA POLSKIEGO 9 6,9, tel. +48 46 874 23 09
Stan pacjenta przypadek stabilny
Liczba osób oczekujących 5
Średni czas oczekiwania 0
Liczba osób obsłużonych w miesiącu brak osób skreślonych
Pierwszy wolny termin* 21.02.2019

PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

SZPITAL POWIATOWY W BRZEZINACH

Specjalizacja: Chirurg
Adres: BRZEZINY, M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 6,WOJSKA POLSKIEGO 9 6,9, tel. +48 46 874 20 11
Stan pacjenta przypadek pilny
Liczba osób oczekujących brak osób oczekujących
Średni czas oczekiwania 0
Liczba osób obsłużonych w miesiącu brak osób skreślonych
Pierwszy wolny termin* 21.02.2019

PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

SZPITAL POWIATOWY W BRZEZINACH

Specjalizacja: Chirurg
Adres: BRZEZINY, M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 6,WOJSKA POLSKIEGO 9 6,9, tel. +48 46 874 20 11
Stan pacjenta przypadek stabilny
Liczba osób oczekujących brak osób oczekujących
Średni czas oczekiwania 0
Liczba osób obsłużonych w miesiącu brak osób skreślonych
Pierwszy wolny termin* 21.02.2019

ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

SZPITAL POWIATOWY W BRZEZINACH

Specjalizacja: Chirurg
Adres: BRZEZINY, M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 6,WOJSKA POLSKIEGO 9 6,9, tel. +48 468 742 800
Stan pacjenta przypadek pilny
Liczba osób oczekujących 1
Średni czas oczekiwania 2
Liczba osób obsłużonych w miesiącu 7
Pierwszy wolny termin* 23.02.2019

ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

SZPITAL POWIATOWY W BRZEZINACH

Specjalizacja: Chirurg
Adres: BRZEZINY, M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 6,WOJSKA POLSKIEGO 9 6,9, tel. +48 468 742 800
Stan pacjenta przypadek stabilny
Liczba osób oczekujących 1
Średni czas oczekiwania 0
Liczba osób obsłużonych w miesiącu brak osób skreślonych
Pierwszy wolny termin* 21.02.2019

* Pierwszy wolny termin jest tylko teoretyczny na podstawie wyliczeń podanych przez NFZ